Znak Ruchu Maitri MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Nr 7 (36), październik 1999

Biskup Samsel całuje ikonę po jej poświęceniu w czasie Mszy św.

Biskup Samsel całuje ikonę Chrystusa Króla Przyjaźni po jej poświęceniu w czasie Mszy św.

NIE ODKŁADAJMY MIŁOŚCI NA JUTRO
Homilia Ks. Biskupa Edwarda Samsela

      Najmilsi!
      W roku Boga Ojca, który jest w niebie, przypominamy sobie prawdę, że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga. Tworzymy ludzką rodzinę, której Ojcem, Stworzycielem i Panem jest Ten, który Jest, Jedyny. Jednorodzony Syn, posłany przez Ojca, objawił nam, że Ojciec posłał Go z miłością. Objawił, że Bóg jest miłością. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że jest to miłość Ojca do Syna - najpełniejsza, najpiękniejsza, mocniejsza od miłości matki do dziecka, od miłości oblubieńca do oblubienicy. Jest to miłość, która zwycięża największą nienawiść, ukrzyżowana miłość naszego Zbawiciela, miłość wieczna, "bo góry mogą ustąpić czy pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość" - przypomina nam prorok Jeremiasz. Jest to miłość jedyna Boga do człowieka, miłość, która może być rozważana w podwójnym wymiarze. Bóg zobowiązuje nas do miłości siebie ponad wszystko, ale także do miłości brata. Ojciec Święty, przygotowując nas w tym roku na Wielki Jubileusz Roku 2000, przypomina o prawie miłości, o przebaczeniu, o darowaniu. Jest to też zbieżne ze światowym apelem o darowanie długów krajom ubogim, bo stanowią one przyczynę nędzy i głodu wielu ludów i narodów.
      Dzisiaj przed wizerunkiem Matki Bożej w tej Ikonie Jasnogórskiej pragniemy przeżyć raz jeszcze wewnętrzną mobilizacje, aby pomóc drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie: to jest Rwanda, to jest Sudan, to też obszary biedy na polskiej ziemi. Przypomniał nam to Ojciec Św. podczas ostatniej wizyty w Ełku, gdzie podjął temat "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie." Komentując spotkanie Jezusa z Zacheuszem najpierw przypomniał, że tam, gdzie wchodzi Jezus, gdzie otwierają się przed Nim drzwi, On wnosi światło. Więcej - budzi sumienie, bym dzielił się tym, co posiadam, z drugim człowiekiem, "a jeśli kogoś skrzywdziłem, w czwórnasób zwrócę". Światło Zbawiciela pobudza człowieka do miłości i do sprawiedliwości - komentował Ojciec Św. W tej homilii "błogosławieni ubodzy w duchu" to ludzie, którzy potrafią zubożeć, świadomie dzielić dobro z innymi, zatroszczyć się o drugiego człowieka - ci są szczęśliwi, ci są błogosławieni.
      Stoimy u stóp Matki Bożej, którą Ojciec Św. w tym roku, w roku Boga Ojca, nazwał w modlitwie Ikoną czystej miłości. Chcielibyśmy dziś u Twoich stóp, Matko pięknej miłości, Ikono czystej miłości Boga, odbicie Jego miłości, chcielibyśmy wszyscy uczyć się od Ciebie, jak realizować przykazanie miłości Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Myśleć o drugim człowieku, to jednocześnie rozwijać siebie.
      W Ełku Ojciec Św. zobowiązał nas, byśmy nie odkładali sprawy na jutro. "Dziś zbawienie stało się twojemu domowi." Nie jutro, nie pojutrze - dziś trzeba świadczyć miłość względem ludzkich potrzeb. Zresztą on sam nam dał tego przykład, wchodząc do domu rolnika w zatroskaniu o jego życie, o rodzinę, o to "dzisiaj" polskiej rodziny.
      Matko Boża, Ikono czystej miłości, naucz nas realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego - dzisiaj i każdego dnia.


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Strona główna]      [Napisz do nas]